Ulysse (179AX)

Ulysse

Tipo – Компрессор Harrison V5

Tipo – компрессор Sanden

Tempra – Компрессор Harrison V5

Tempra – компрессор Sanden

Strada Pick up 1,3D

Stilo 1,6i/1,9JTD

Stilo 1,8i

Stilo (192) 1,2i/1,4i